هشدار کره شمالی به آمریکا درخصوص استفاده از سلاح هسته‌ای


تهران- ایرنا- منابع خبری پنجشنبه شب گزارش دادند، وزیر دفاع کره شمالی در واکنش به استقرار زیردریایی هسته‌ای آمریکا در کره جنوبی این کشور را به حمله هسته‌ای تهدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176032/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C