هشدار کره جنوبی به همسایه شمالی از عرشه زیردریایی اتمی آمریکا


تهران – ایرنا – رئیس جمهوری کره جنوبی روز چهارشنبه پس از حضور روی عرشه زیردریایی آمریکایی یو اس اس کنتاکی که قابلیت حمل موشک های اتمی دارد، به کره شمالی هشدار داد: سئول و واشنگتن به تهدیدات هسته ای کره شمالی پاسخ قاطع و گسترده خواهند داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174568/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B4%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7