هشدار مرسدس بنز در مورد قطع روابط اقتصادی با چین


تهران- ایرنا- شرکت مرسدس بنز آلمان در مورد احتمال قطع روابط اقتصادی با چین هشدار داد و اشاره کرد که این اقدام عمده صنعت کشور را به خطر می‌اندازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096787/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86