نیروی هوایی کره جنوبی رزمایش دفاع هوایی برگزار کرد


تهران- ایرنا – مقامات کره جنوبی اعلام کردند در حالی که تنش ها میان کره جنوبی و شمالی بر سر ادامه پرتاب موشک های بالستیک کره شمالی بالا گرفته است، نیروی هوایی کره جنوبی رزمایش دفاع هوایی را از امروز دوشنبه در راستای تقویت آمادگی دفاعی آغاز کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205358/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF