نگرانی آمریکا از فعالیت‌های رسانه‌ای ایران در شبکه‌های اجتماعی چینی
تهران- ایرنا- پایگاه خبری آمریکایی نیوزویک در گزارشی به اقدامات سفارت ایران در فضای مجازی چین در حمایت از مردم مظلوم فلسطین اشاره کرده است و می نویسد این مساله سبب جذب افکار عمومی در چین و همچنین جهان شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85316477/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C