نخست وزیر ژاپن فرزندش را از پست دولتی اخراج کرد


تهران- ایرنا- پس از انتشار عکس‌های نامناسب پسر نخست وزیر ژاپن در محل اقامت فومیو کیشیدا نخست وزیر این کشور، شوتارو کیشیدا پسر ارشد وی که پست دولتی دبیر اجرایی نخست وزیر را در اختیار داشت، توسط پدرش از این سمت اخراج شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125725/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%DA%A9%D8%B1%D8%AF