نخست وزیر چین در دیدار بایدن: توسعه چین برای آمریکا یک فرصت است، نه تهدید


تهران-ایرنا- «لی چیانگ» نخست وزیر چین در دیدار با «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده است که توسعه چین یک فرصتی برای آمریکا است و باید دو کشور مبادلات خود را تقویت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223471/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA