نخستین گام چین در حذف دلار از معاملات تجاری


تهران – ایرنا – چین اولین معامله تجاری را با واحد پول محلی خود (یوآن) به جای دلار آمریکا انجام داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068693/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C