مودی در کاخ سفید؛ بایدن: چالش ها و فرصتهای جهانی دلیل همکاری آمریکا و هند است


نیویورک – ایرنا- جو بایدن رئیس جمهور آمریکا  در دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند گفت: چالش ها و فرصت های پیش روی جهان در قرن حاضر دلیلی برای همکاری و رهبری  هند و آمریکا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85148630/%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C