معترضان کره جنوبی خواستار اقدام دولت درباره پساب فوکوشیما شدند


تهران- ایرنا – معترضان کره جنوبی امروز شنبه در پایتخت این کشور گردهم آمدند تا از دولت این کشور بخواهند اقداماتی برای اجتناب از آنچه فاجعه رهاسازی پساب های تصفیه شده نیروگاه اتمی فوکوشیما می نامند انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85210981/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF