مذاکرات سه‌جانبه کره جنوبی، ژاپن و چین برگزار می شود


تهران- ایرنا- اگر هیچ “موانع عمده” وجود نداشته باشد مذاکرات سه جانبه کره جنوبی، چین و ژاپن قرار است در سال جاری در سئول برگزار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073335/%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF