محکومیت شدید پرتاب ماهواره نظامی کره شمالی از سوی واشنگتن، سئول و توکیو


تهران- ایرنا- واشنگتن، سئول و توکیو با این ادعا که پرتاب ماهواره نظامی از سوی پیونگ یانگ به فضا، برخلاف مصوبات پیشین شورای امنیت است که کره شمالی را از پرتاب ماهواره منع کرده و انجام این کار را پوششی برای آزمایش‌های فناوری موشکی پیونگ یانگ دانسته بود، این اقدام کره شمالی را به شدت محکوم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85299104/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84