مالزی خواستار برخورد جامعه بین الملل با اسراییل شد


تهران-ایرنا- وزارت خارجه مالزی خطاب به جامعه بین‌المللی خواستار مسئول دانستن رژیم صهیونیستی برای اقدامات “غیر انسانی” آن شد و از اسرائیل خواست که به مراکز بهداشتی و درمانی مطابق با قوانین بشردوستانه بین‌المللی احترام بگذارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85300327/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF