مالزی اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه آتش‌بس جنگ غزه را محکوم کرد
تهران- ایرنا- انور ابراهیم نخست وزیر مالزی وتوی قطعنامه آتش‌بس بشردوستانه در غزه توسط آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل را محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85316595/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF