فیلیپین به گشتزنی مشترک ژاپن، استرالیا، آمریکا در دریای چین جنوبی می‌پیوندد


تهران- ایرنا- یک دیپلمات ارشد فیلیپین روز سه شنبه اعلام کرد این کشور در حال مذاکره برای مشارکت استرالیا و ژاپن در گشت های مشترک دریایی چین جنوبی با ایالات متحده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85042862/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C