فیلیپین، اسکان افغان‌های مقیم آمریکا را نپذیرفت


تهران – ایرنا – مقامات امنیتی فیلیپین هشدار دادند که همکاری با امریکا بر سر اسکان موقت پناهجویان افغان ساکن در آمریکا در کشورشان می‌تواند خطر حملات تروریستی از جمله از سوی داعش و القاعده به فیلیپین را بالا ببرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145241/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA