فصل جدید روابط آسیای جنوب شرقی و چین


تهران- ایرنا- چین به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری آ سه آن، روابط با کشورهای کشورهای جنوب شرقی آسیا را تقویت می‌کند و سفر نخست وزیران سنگاپور و مالزی به چین گام مهمی در این برنامه به شمار می‌آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076854/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86