فروپاشی اتحاد احزاب طرفدار چین در تایوان و نگرانی پکن از نتیجه انتخابات آتی


تهران-ایرنا- شکست ائتلاف دو  حزب کومینتانگ و خلق (آبی – سفید) برای انتخابات ریاست جمهوری تایوان که به سیاست‌های دولت چین گرایش دارند موجب شده است که به گفته تحلیلگران، پکن خود را برای مقابله با یک حکومت جدایی‌طلب احتمالی، آماده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85302919/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87