عناوین روزنامه‌های جهان؛ هشدار ناتو در مورد گسترش جنگ اوکراین و درگیری مستقیم با روسیه


تهران-ایرنا- چین دو ماهواره جدید برای رصد زمین پرتاب کرد، اعتراضات سراسری و ناآرامی در پرو پس از برکناری رئیس‌جمهور این کشور و هشدار ناتو در مورد گسترش جنگ اوکراین و درگیری مستقیم با روسیه از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز سه­شنبه ۲۲ آذر (۱۳ دسامبر) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969624/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86