عناوین روزنامه‌های جهان؛ هشدار به همسایگان چین همزمان با افزایش دوباره کرونا


تهران-ایرنا- طرح خطرناک الحاق کرانه باختری در مسیر اجرا قرار گرفت، هشدار به همسایگان چین همزمان با افزایش دوباره آمار کرونا و دستگیری کارمند سرویس اطلاعاتی آلمان به اتهام جاسوسی برای روسیه از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز جمعه ۲ دی ماه (۲۳ دسامبر) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978416/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4