عناوین روزنامه‌های جهان؛ اعتصابات گسترده ریلی در انگلیس هزاران مسافر را سرگردان کرد


تهران-ایرنا- اتحادیه اروپا درباره اعمال محدودیت برای ورود مسافر از چین تصمیم‌گیری می‌کند، اعتصاب سراسری اتحادیه کارکنان ریلی در انگلستان هزاران مسافر را سرگردان کرد و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از احیای برجام، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز چهارشنبه ۱۳ دی (۴ ژانویه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989488/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86