عناوین روزنامه‌های جهان؛ آلمان و آمریکا زره پوش جنگی به اوکراین ارسال می‌کنند


تهران- ایرنا- «اعلام مخالفت آمریکا با احداث شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری»، «متهم کردن روس‌ها از سوی اوکراین به ارتکاب جنایات جنسی علیه اتباع خود» و «آلمان و آمریکا خودروهای زره‌پوش جنگی به اوکراین می‌فرستند»، از جمله عناوین نخست روزنامه‌های مطرح جهان در روز جمعه ۱۶ دی (۶ ژانویه) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990943/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B2%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86