شکایت ژاپن از روسیه در مورد رزمایش های نظامی اطراف جزیره هوکایدو


تهران- ایرنا – دبیر اول کابینه ژاپن امروز دوشنبه اعلام کرد توکیو شکایتی پیرامون رزمایش های روسیه در اطراف جزیره هوکایدو که مورد مناقشه میان دو کشور است، ثبت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085660/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%88%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%88