شرکت چینی از میکرون آمریکایی برای نقض حق ثبت شکایت کرد


تهران – ایرنا – شرکت فناوری‌های حافظه یانگ تسه YMTC، تولیدکننده پیشرو تراشه‌های حافظه در چین، به تازگی ازشرکت میکرون فناوری در آمریکا و شرکت تابعه آن ( Micron Consumer Products Group)، به دلیل نقض هشت حق ثبت اختراع YMTC شکایت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85290003/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF