شتاب صادرات خودروی چینی در ماه می میلادی


تهران- ایرنا- انتشار داده‌های تجاری بخش صنعت چین، نشان می‌دهد صادرات خودروی چینی در ماه می شتاب رشد خود را حفظ کرده است و همچنان در رتبه نخست دنیا ایستاده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140117/%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C