سکان هدایت چین باز هم در دستان «شی»


تهران – ایرنا – بعد از پایان اجلاس یک هفته ای بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، شی جینپینگ رئیس جمهوری این کشور در یک رویداد تاریخی و بی سابقه، برای سومین دوره متوالی به عنوان دبیرکل این حزب به عنوان حزب حاکم انتخاب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920563/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C