سنگاپور حفاظت از جان غیرنظامیان در غزه را خواستار شد


تهران– ایرنا– سفیر سنگاپور در سازمان ملل متحد گفت کشورش از تلاش‌های از دبیرکل این سازمان برای حفظ جریان کمک‌های بشردوستانه حمایت کرده و حفاظت از جان غیرنظامیان بی‌گناه در غزه را خواستار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85273206/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF