سقوط احتمالی ماهواره آمریکا در نزدیکی شبه جزیره کره


تهران- ایرنا- وزارت علوم کره‌جنوبی امروز دوشنبه هشدار داد که یک ماهواره بازنشسته آمریکا احتمالا در شبه جزیره کره یا در نزدیکی آن تا اواخر امروز سقوط کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993780/%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87