سفر رئیسی به پکن، تیتر اول رسانه های چین


تهران- ایرنا- بیشتر رسانه‌های اصلی و مهم چین سفر آیت‌الله سیدابراهیم رییسی رییس‌جمهور اسلامی ایران به پکن را در صدر اخبار خود بازتاب داده و تاکید کردند که روابط تهران-پکن در فرازونشیب‌های بین‌المللی، همواره روابطی استوار و تزلزل ناپذیر بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030600/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86