سران گروه هفت: برجام مفیدترین راهکار برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران است


تهران- ایرنا – سران کشورهای عضو گروه هفت در هیروشیما امروز(شنبه) در بیانیه پایانی اعلام کردند که برجام مفیدترین راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116528/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87