سایه سقوط ارزش رینگیت بر سر کسب‌وکارهای مالزی


تهران- ایرنا – کاهش شدید ارزش واحد پولی مالزی (رینگیت) که به کمترین میزان خود در برابر دلار آمریکا و سنگاپور در ماه اکتبر (مهر/ آبان) رسید، شهروندان مالزی و کسب و کارها را پریشان کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85289355/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C