سازمان ملل: میانمار از افغانستان در تولید تریاک پیشی گرفت
تهران- ایرنا- سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود اعلام کرد که میانمار با پیشی گرفتن از افغانستان در سال ۲۰۲۳ به بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان تبدیل شده است؛ آشفتگی‌های سیاسی خشونت‌آمیز در این کشور در سال‌های پس از کودتای ۲۰۲۱ به افزایش تولید کمک کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85320020/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA