سازمان ملل: طرف‌های یمنی گام‌های جدی برای صلح بردارند


تهران- ایرنا- نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن دوشنبه شب از طرف‌های درگیر در یمن خواست تا گام‌های جدی برای صلح پایدار در این کشور بردارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126118/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF