سئول مدعی ورود پهپادهای کره شمالی به آسمان کره جنوبی شد


تهران- ایرنا – مقامات کره جنوبی مدعی شدند پهپادهای کره شمالی وارد مرز داخلی این کشور شدند که منجر به ارسال جت های جنگنده، بالگرد و سایر تجهیزات برای شلیک و سرنگونی آنها شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980855/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF