سئول در پی گسترش نفوذ در بازارهای تسلیحاتی در رقابت با پکن


تهران-ایرنا- شرکت‌های نظامی کره جنوبی در مصاف با رقبای چینی خود تلاش می‌کنند تا نفوذ خود را در بازارهای تسلیحات نظامی گسترش دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85301267/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DA%A9%D9%86