رییسان جمهوری ازبکستان و سنگاپور بر گسترش همکاری‌های اقتصادی توافق کردند 


تهران-ایرنا- شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان روز چهارشنبه با حلیمه یعقوب، همتای سنگاپوری خود که در یک سفر رسمی وارد تاشکند شد، در خصوص چشم‌اندازهای گسترش همکاری‌های اقتصادی بحث و گفت و گو کرد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85121449/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C