ریانووستی: ایران با پیوستن به شانگهای نقطه کلیدی ترانزیتی می‌شود


تهران – ایرنا – خبرگزاری ریانووستی در گزارشی از بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای که امروز سه شنبه در دهلی نو به صورت مجازی آغاز بکار کرده است، نوشت: ایران با پیوستن رسمی به این سازمان به نقطه کلیدی در تقاطع طرح های کمربند و جاده و شمال-جنوب تبدیل می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159503/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF