رکود میتسوبیشی در چین و تصمیم برای خروج از این کشور


تهران- ایرنا- میتسوبیشی موتورز ژاپن روز اعلام کرد به سبب رکود در فروش تصمیم دارد از بازار چین خارج ‌شود و در زمینه ساخت خودروهای الکتریکی رنو سرمایه گذاری خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85270447/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1