رویترز: آیا امکان گفتگوی واشنگتن و پکن در پی جنجال بالن چینی وجود دارد


تهران – ایرنا – خبرگزاری رویترز نوشت: با وجود بالا رفتن تنش میان پکن و واشنگتن در پی سرنگون شدن بالن چینی که وارد حریم هوایی آمریکا شده بود، به گفته تحلیلگران، ۲ کشور هنوز دلایل نیرومندی برای مدیریت اختلافاتشان دارند و اکنون تنها این پرسش مطرح است که چه هنگامی به پشت میز مذاکره بازخواهند گشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028179/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C