روایتی از یک خبر| آسه‌آن مقصد جدید سرمایه‌گذاری شورای همکاری خلیج فارس


تهران- ایرنا- کشورهای آسه آن و شورای همکاری خلیج فارس، به دنبال راهی برای بهبود روابط سیاسی و اقتصادی هستند و به نظر می‌رسد مشارکت تازه‌ای با محوریت سرمایه‌گذاری در آسیا آغاز شود اما اختلاف نظرها پیش از اجرای توافقی که سال ۲۰۲۴ آغاز آن به حساب می‌آید، وضعیت را چالش‌برانگیز کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297568/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C