رقابت چین و غرب بر سر تنظیم استانداردهای جهانی باتری خودروهای الکترونیکی


تهران- ایرنا- همزمان با تلاش‌های آمریکا و کشورهای اروپایی جهت توسعه صنعت خودروهای الکترونیکی، یک مقام سابق چینی از دولت این کشور خواست برای حفظ برتری در این صنعت در حال رشد، در تنظیم استانداردهای جهانی باتری خودرو های الکترونیکی پیشرو باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138368/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C