رضایت ۶۰ درصد روس ها از کالاهای چینی


تهران- ایرنا – شینهوا اعلام کرد نظرسنجی های اخیر در روسیه نشان می دهد حدود ۶۰ درصد روس ها درباره کالاهای چینی نظر مثبت دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243226/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C