رسانه کره جنوبی: «یون» باید بر ترمیم روابط با ایران متمرکز شود


تهران- ایرنا- روز نامه کره جنوبی “کوریا تایمز ” در سرمقاله ای با عنوان “گاف های رئیس جمهور” با اشاره به روابط دوستانه این کشور و جمهوری اسلامی ایران و حواشی اخیر مربوط به حرفهای نسنجیده یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی در امارات، از وی خواسته است برای ترمیم روابط سئول-تهران تلاش کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004814/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D9%88%D8%AF