رزمایش هوایی مشترک کره جنوبی و آمریکا با بمب افکنB-۵۲


تهران- ایرنا – منابع آگاه از برگزاری رزمایش هوایی مشترک کره جنوبی و آمریکا با شرکت دستکم یک بمب افکن اتمی استراتژیک آمریکایی B-۵۲H در تازه ترین نمایش ارتش آمریکا در برابر تهدید احتمالی کره شمالی خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85049082/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86B-%DB%B5%DB%B2