رزمایش مشترک دریایی کره جنوبی و آمریکا در واکنش به تهدیدات کره شمالی


تهران – ایرنا – کره جنوبی و آمریکا امروز دوشنبه در واکنش به تهدیدات روزافزون کره شمالی رزمایش دریایی مشترک در دریای شرق را آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85237982/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87