رئیس جمهور چین: اجلاس بریکس بسیار مهم است/ باید چند جانبه گرایی را تقویت کنیم + فیلم


تهران – ایرنا -رئیس جمهور چین امروز سه شنبه در جریان سفر به آفریقای جنوبی برای شرکت در اجلاس گروه بریکس با تاکید بر لزوم تقویت مبانی چند جانبه گرایی در جهان گفت که اجلاس بریکس بسیار مهم است و می تواند به موفقیت های بزرگی دست یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207091/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C