رئیس جمهوری چین: توسعه اینترنت باید به نفع مردم جهان باشد


تهران- ایرنا- شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در مراسم افتتاحیه کنفرانس جهانی اینترنت ۲۰۲۳ تاکید کرد که توسعه اینترنت باید به نفع مردم جهان باشد و خدمات بهتری به مردم عرضه کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85284524/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF