رئیس جمهوری چین با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد+فیلم ورود محمودعباس به پکن


تهران – ایرنا – همزمان با سفر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به پکن، شی چینپینگ رئیس جمهوری چین امروز (چهارشنبه) با وی دیدار و گفت و گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140515/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85