ذبیح‌الله مجاهد: طالبان به معاهده حقابه ایران متعهد است


تهران– ایرنا– سخن‌گوی طالبان گفت در صورتی که آب به میزان کافی وجود داشته باشد، افغانستان به معاهده حقابه ایران از هلمند متعهد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85304471/%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA