دومین موشک H۳ ژاپن راهی فضا می‌شود


تهران- ایرنا- ژاپن قصد دارد پس از اولین پرتاب ناموفق موشک H۳ در ماه مارس سال جاری، دومین موشک H۳ خود را در ماه مارس سال آینده روانه فضا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85294218/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-H%DB%B3-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF